Skal du træffe et valg?

Står du og skal træffe et svært vælg, så kan denne øvelse give dig nogle nye perspektiver og måder at se mulighederne på.

Når vi skal træffe vigtige valg i livet, kan vi sommetider blive så meget i tvivl, at vi ikke kan finde hoved og hale i, hvad vi selv tænker.

Her får du et forslag til en lidt anderledes måde at vende tingene på, som kan give dig et overblik og sandsynligvis nogle nye indsigter.

Øvelsen kan sagtens laves alene, men det bliver nemmere, når man gør det sammen med en anden.

Lav en “blind opstilling” af dine muligheder

Start med at skrive de to (eller flere) valgmuligheder på hver sit blanke stykke A4 papir. Lav også et papir, hvor du skriver dit navn. Brug blyant, så man ikke kan se, hvad der står, når papiret vender på hovedet.

Det kan nogle gang give mening at lave et papir, som er en joker, eller hvor der f.eks. står ”noget andet”.

Vend A4-papirerne, så du ikke kan se, hvad du skrev og bland dem. Læg dem derefter ud på gulvet (stadig med skriften nedad). Læg dem sådan, som du føler, de skal ligge i forhold til hinanden.

hjælp til at træffe valg

Nu stiller du dig først på det ene A4-papir med begge fødder. Stå et øjeblik og centrer dig i dig selv. Vær opmærksom på

  • følelser (glæde, frygt, lyst, modvilje, nysgerrighed etc.)
  • fornemmelser (varme, kulde, stivhed, blødhed, tyngde, lethed etc.)
  • hvordan du relaterer til de øvrige papirer
  • hvor du evt. har lyst til at bevæge dig hen
  • om der kommer anden information i form af ord eller billeder

Stå mindst et par minutter og lad det komme op, der kommer. Når du er klar, træder du væk fra A4-papiret og noterer kort, hvad du oplevede på dette papir. Gør det samme med hvert A4-papir.

Hvis du laver øvelsen sammen med nogen, kan det være en fordel, at din partner gør det ovenstående for dig.

Når du har ”aflæst” alle papirerne og skrevet et par notater for dem alle, skal du vende dem om, så du kan se teksten på dem. Lad dem ligge på gulvet i samme position, som de lå, da du ”aflæste” dem.

Se nu på dine notater og tænk over, hvad det giver af nye perspektiver til din situation og dit valg.

Du kan i princippet afslutte øvelsen her – og lade de nye perspektiver bundfalde sig i din bevidsthed.

Flere trin

Du kan også lave et trin mere og ”aflæse” A4-papirerne igen – denne gang med skriften synlig. Gør igen som ovenfor og se, hvad der sker.

Efterfølgende kan du flytte rundt på papirerne og se, om det ændrer noget, at de f.eks. ligger anderledes i forhold til hinanden eller at du måske fjerner et af dem.

Husk at tage dig tid til at skrive notater, da det giver fokus og fastholder, det du oplever.

Det kan være en stor fordel at lave øvelsen sammen med en anden. Dels kan den anden bedre være objektiv i aflæsningen af papirerne, og dels kan det være en stor fordel at kunne vende betydningen, af det du oplever med en anden. Men man kan sagtens få en hel del ud af at gøre det selv.

Øvelsen er inspireret af systemisk opstilling. Du kan læse mere om mulighederne i opstilling her: Opstilling i en individuel session og Hvad er familieopstilling?