Coaching

Alfa Coaching KøbenhavnCoaching kan være en stor hjælp, når du sidder fast i en problemstilling eller har svært ved at træffe et valg. Ved hjælp af coaching får du støtte til at skabe den udvikling og forandring, som du ønsker i dit liv.

Det giver nye indsigter og erkendelser, når du sammen med en uvildig coach ser på din situation fra nye vinkler. Nogle gange kommer aha-oplevelsen allerede blot ved at beskrive situationen for en, der står uden for og kan stille spørgsmål fra en helt neutral vinkel.

Coaching kan også være en stor hjælp i forbindelse med større forandringer i livet, som f.eks. jobskifte, skilsmisse, familieforøgelse eller når du på anden måde må bevæger dig fra noget kendt til noget nyt i dit liv.

Coaching kan hjælpe dig til:

 • At blive afklaret med, hvad du vil i livet
 • At finde ud af, hvad der holder dig tilbage og forhindrer dig i at gøre det, du ønsker
 • At finde nye muligheder og vinkler, der muliggør nye skridt i den rigtige retning

Coaching er ikke terapi. I coaching er fokus på at blive afklaret i forhold til sine mål og de forhindringer, der kan være. Så selvom coaching godt kan belyse mønstre og forestillinger, der stammer fra tidligere oplevelser, går vi ikke ind i en dybere proces omkring traumatiske oplevelser fortiden. Men vi forholder os til, hvordan disse oplevelser kan påvirke os, og hvordan de kan integreres bedre og måske endda blive en ressource.

En coach lytter til dig og stiller de rigtige spørgsmål. Og selvom coachen kan komme med forslag og ideer i forbindelse med en session, er det dig selv, som har svarene og kender din helt personlige sandhed.

Coaching kan bruges i mange sammenhænge:

 • til at nå et mål
 • til at ændre en adfærd
 • til at komme ud af sin komfortzone
 • til at ændre på dårlige vaner
 • til at komme videre, når du sidder fast
 • til at finde ud af, hvad du vil
 • til at træffe de rigtige valg
 • til at bruge dine følelser konstruktivt
 • til at lande rigtigt efter forandringer som skilsmisse, jobskifte mv.
  og meget mere…

Coaching er en metode til at frigøre potentialet i dig og dit liv.

Ring eller send en mail til info@alfacoaching.dk og hør nærmere om mulighederne.

Sessionerne foregår som udgangspunkt på Abildgaardsvej 33 i Sorgenfri. Men de kan efter aftale også foregå hos dig eller via Skype/telefon.

Læs mere under Priser og praktisk