Kategoriarkiv: Familie

Familie og karriere i balance

Alfa Coaching København tilbyder forløbet Familie og karriere i balance til dig, der ønsker at opnå mere ro og fokus i dit familieliv, i dit arbejdsliv eller begge steder.

Det påvirker i høj grad dit arbejdsliv, hvis der er uro i dit familie-/privatliv. Ligesom det påvirker dit familieliv, hvis dit arbejdsliv ikke fungerer for dig. Hvad der skal til for at du oplever fokus og balance, er unikt for dig. Det der virker for den ene, kan være ubrugeligt for den anden. Du må tage udgangspunkt i dig selv.

Forløbet Familie og karriere i balance er en mulighed for at finde ud af, hvad der virker for dig.

Det får du ud af forløbet:

  • Overblik over din situation og dermed et klarere fokus
  • Nye indsigter, der gør dig i stand til at forstå dine følelser bedre
  • Nye handlemuligheder, der tager udgangspunkt i dig og din virkelighed
  • Større bevidsthed om egne styrker og ressourcer
  • Mindre risiko for sygdom og stress

Med løsningsfokuseret coaching, får du et overblik over din situation og nye indsigter, der gør dig i stand til at gøre det, der er mest sandt for dig.

Alfa Coaching benytter en unik og effektiv metode til at tænke ud af boksen og finde løsninger, der føles rigtige for dig – også på lang sigt.

Ingen andre skal forandre sig, for at du selv kan gøre det. Du er ikke afhængig af, at nogen anden gør noget. Hele skiftet sker som resultat af, at dit eget indre billede ændres…

Forløbet består af tre sessioner á 75 minutter samt små hjemmeopgaver. Pris: kr. 2.400,-

Coaching-forløbet finder sted i Kroghsgade i København med mindre andet aftales.

Ring eller skriv på tlf. 2190 6776 eller sus@alfacoaching.dk og hør mere om forløbet hos Alfa Coaching København.