Kategoriarkiv: Familieopstilling

Skal du træffe et valg?

Står du og skal træffe et svært vælg, så kan denne øvelse give dig nogle nye perspektiver og måder at se mulighederne på.

Når vi skal træffe vigtige valg i livet, kan vi sommetider blive så meget i tvivl, at vi ikke kan finde hoved og hale i, hvad vi selv tænker.

Her får du et forslag til en lidt anderledes måde at vende tingene på, som kan give dig et overblik og sandsynligvis nogle nye indsigter.

Øvelsen kan sagtens laves alene, men det bliver nemmere, når man gør det sammen med en anden.

Lav en “blind opstilling” af dine muligheder

Start med at skrive de to (eller flere) valgmuligheder på hver sit blanke stykke A4 papir. Lav også et papir, hvor du skriver dit navn. Brug blyant, så man ikke kan se, hvad der står, når papiret vender på hovedet.

Det kan nogle gang give mening at lave et papir, som er en joker, eller hvor der f.eks. står ”noget andet”.

Vend A4-papirerne, så du ikke kan se, hvad du skrev og bland dem. Læg dem derefter ud på gulvet (stadig med skriften nedad). Læg dem sådan, som du føler, de skal ligge i forhold til hinanden.

hjælp til at træffe valg

Nu stiller du dig først på det ene A4-papir med begge fødder. Stå et øjeblik og centrer dig i dig selv. Vær opmærksom på

  • følelser (glæde, frygt, lyst, modvilje, nysgerrighed etc.)
  • fornemmelser (varme, kulde, stivhed, blødhed, tyngde, lethed etc.)
  • hvordan du relaterer til de øvrige papirer
  • hvor du evt. har lyst til at bevæge dig hen
  • om der kommer anden information i form af ord eller billeder

Stå mindst et par minutter og lad det komme op, der kommer. Når du er klar, træder du væk fra A4-papiret og noterer kort, hvad du oplevede på dette papir. Gør det samme med hvert A4-papir.

Hvis du laver øvelsen sammen med nogen, kan det være en fordel, at din partner gør det ovenstående for dig.

Når du har ”aflæst” alle papirerne og skrevet et par notater for dem alle, skal du vende dem om, så du kan se teksten på dem. Lad dem ligge på gulvet i samme position, som de lå, da du ”aflæste” dem.

Se nu på dine notater og tænk over, hvad det giver af nye perspektiver til din situation og dit valg.

Du kan i princippet afslutte øvelsen her – og lade de nye perspektiver bundfalde sig i din bevidsthed.

Flere trin

Du kan også lave et trin mere og ”aflæse” A4-papirerne igen – denne gang med skriften synlig. Gør igen som ovenfor og se, hvad der sker.

Efterfølgende kan du flytte rundt på papirerne og se, om det ændrer noget, at de f.eks. ligger anderledes i forhold til hinanden eller at du måske fjerner et af dem.

Husk at tage dig tid til at skrive notater, da det giver fokus og fastholder, det du oplever.

Det kan være en stor fordel at lave øvelsen sammen med en anden. Dels kan den anden bedre være objektiv i aflæsningen af papirerne, og dels kan det være en stor fordel at kunne vende betydningen, af det du oplever med en anden. Men man kan sagtens få en hel del ud af at gøre det selv.

Øvelsen er inspireret af systemisk opstilling. Du kan læse mere om mulighederne i opstilling her: Opstilling i en individuel session og Hvad er familieopstilling?

Hvad er familieopstilling?

Har du hørt om familieopstilling, organisationsopstilling, systemisk opstilling…?

Hvad er opstilling og hvad kan det bruges til?

hvad er familieopstillingOpstilling er en fænomenologisk metode til at forholde sig til problematikker, forviklinger og uhensigtsmæssige mønstre i et givet system, der forhindrer systemet og dets medlemmer i at trives og have det godt. Et system i denne sammenhæng kan være en familie, et team, en virksomhed, en skoleklasse etc.

Med en opstilling sætter man det mentale billede op uden for en selv ved hjælp af repræsentanter eller markører, og ser således på systemet udefra. Hensigten er altid at skabe balance for alle i systemet, så alle kan være der med alt, hvad de indeholder.

Allerede ved blot at stille de implicerede parter op, vil der opstå ny viden og indsigt i forhold til, hvad der forårsager ubalancen i systemet og dermed problemerne. Og ved at lytte til den viden og intention, der er i systemet, kan nye muligheder vise sig, som giver bedre balance i systemet og dermed frigør nyt liv og energi.

Svaret ligger altid i selve systemet. Der er dog nogle overordnede principper, der fungerer som en slags guidelines for, hvor løsningerne kan findes, da de som udgangspunkt gælder for alle systemer. Disse principper kaldes nogle gange også kærlighedens orden (orders of love), og selvom det ser enkelt ud, så er det ofte både komplekst og unikt, hvordan de tager sig ud eller er tvistet i det enkelte system. Kærlighedens orden skal ikke opfattes som regler eller dogmer. De er en rettesnor for, hvad der giver balance i de fleste systemer, men ikke nødvendigvis i alle. De primære principper i kærlighedens orden ser således ud:

– Alle i systemet har ret til at høre til
– Alles skæbne skal respekteres
– Alle skal accepteres uden at blive dømt
– De der kom først, har præcedens over de, der kom senere
– Der skal være balance i, hvad der gives og tages (men børn tager og forældre giver)
– Virkeligheden skal ses og accepteres, som den er

I en opstilling vil ubalancer vise sig, og løsningerne vil også være subtilt og ofte ordløst til stede. Så ved at lytte til systemet kan et nyt mentalt billede tone frem, der skaber forløsning og balance og frigør den, der bar på symptomerne på ubalancen.

Opstilling kan bruges på mange måder – både i grupper og individuelt. Hvis du har lyst til at vide mere og måske selv opleve, hvad en opstilling kan gøre, kan du prøve en familieopstilling i en individuel session.

Ring eller skriv på tlf. 2190 6776 eller sus@alfacoaching.dk og bestil en tid.

“En simpel opstilling kan flytte ved en hel tankegang. Ved at tale til personer/genstande/ som repræsenterer de personer, den enkelte nu har valgt, synliggøres ens egen tankgang, samt de forestillinger den enkelte har om de øvriges tankegang. At få visualiseret dette var stort, løsnede op og gjorde det muligt for mig at se tingenes tilstand i et nyt lys. Utroligt givende.”
Charlotte K

Familieopstilling i en boks

Har du lyst til at prøve familieopstilling på egen krop? Så kom og vær med til Familieopstilling i en boks.

Det er familieopstilling i en boks, fordi det foregår i små og trygge rammer med kun få deltagere.  Det er en mulighed for at blive introduceret til metoden og mærke, hvordan den virker på dig.

Dato: d. 3/9 – kl. 18.30-21.00.

Kroghsgade 4, kl.tv.
2100 København Ø

Send en mail til sus@alfacoaching.dk, hvis du er interesseret i at deltage eller høre mere.

Du kan også læse mere om familieopstilling her på siden og høre Dhanyo fra ISFO fortælle om metoden i denne video:

Tilgivelse er en gave

Tilgivelse er ikke noget, man kan gøre sig fortjent til. Det er en gave, der kan gives til en anden – og samtidig til dig selv.

Men gaven er ikke gratis.

Ofte er ægte forsoning ikke mulig, medmindre den uskyldige bliver skyldig ved at forlange retfærdig udligning. Først da kan balancen i relationen genoprettes.

Fastholder du din uskyld, fastholder du ubalancen. Hvad kan du gøre for at blive lige? Find et passsende krav eller en passende handling. Nogle mennesker finder ubehag ved dette, men det vil fjerne blokeringen, så forholdet igen kan flyde med fornyet energi.