Familieopstilling

Familieopstilling er en unik metode til at afdække og synliggøre skjulte mønstre og konflikter i systemer som f.eks. familier, parforhold, grupper, organisationer mv. og gøre ny udvikling mulig.

Familieopstilling skaber ny indsigtNegative mønstre i parforhold, fastlåste relationer til mor eller far, søskendekonflikter, problemer i sammenbragte familier, kommunikationsproblemer efter skilsmisse, er nogle af de temaer, det giver god mening at arbejde med i en opstilling. Men det kan også handle om at finde en partner, din rette hylde eller at opnå bedre forhold i en afdeling eller en skoleklasse.

Det er helt almindeligt at have ambivalente følelser i forhold til sin familie. Det har de fleste mennesker oplevet i større eller mindre grad. Men ved at se på sine ambivalente følelser og undersøge deres budskaber, kan du opnå en større forståelse og dermed få bedre mulighed for at skabe de relationer, du ønsker.

Familieopstilling er en løsningsorienteret metode, der arbejder med at eksternalisere problemstillinger og dermed gøre dem mere håndgribelige og tydelige.

Familieopstilling hjælper til at skabe nye indsigter og løsninger, der kan være svære at nå frem til ellers.

I familieopstilling arbejdes der med problemstillingerne ved at opstille elementerne i problemstillingen ved hjælp af repræsentanter. Elementerne kan både være personer: ”mor”, ”eks-mand” eller ”kollega” eller mere abstrakte ting som f.eks. ”symptomer”, ”succes” eller ”potentiale”. Som repræsentanter i opstillingen kan anvendes andre personer i en gruppe eller markører som f.eks. papirlapper eller figurer.

Grundlæggende for familieopstilling er, at vi ”løfter” problemet ud af “dit hoved”, og ser det i sammenhæng med det system, det indgår i. Dermed ser vi også efter løsningen i systemet og din relation til systemet. I processen opstår nye indsigter, der gør det muligt at tage nye skridt i en mere fredfyldt retning.

Familieopstilling har altid et løsningsorienteret fokus, der peger fremad. Billedet af verden udfordres og et nyt billede, der muliggør forandring og forløsning, skabes.

Familieopstilling kan både laves i grupper og i individuelle sessioner. Læs mere her om famlilieopstilling i en 1:1 session.

Den 3. september 2016 har du mulighed for at prøve at eksperimentere lidt med familieopstilling på egen krop under små og trygge rammer. Læs mere her Familieopstilling i en boks.

Du kan også læse mere her:

Hvad er familieopstilling?

Human Vision

Ring eller send en mail til sus@alfacoaching.dk, hvis du gerne vil vide mere om mulighederne for opstilling i en individuel session eller i grupper.