Hvad er familieopstilling?

Har du hørt om familieopstilling, organisationsopstilling, systemisk opstilling…?

Hvad er opstilling og hvad kan det bruges til?

hvad er familieopstillingOpstilling er en fænomenologisk metode til at forholde sig til problematikker, forviklinger og uhensigtsmæssige mønstre i et givet system, der forhindrer systemet og dets medlemmer i at trives og have det godt. Et system i denne sammenhæng kan være en familie, et team, en virksomhed, en skoleklasse etc.

Med en opstilling sætter man det mentale billede op uden for en selv ved hjælp af repræsentanter eller markører, og ser således på systemet udefra. Hensigten er altid at skabe balance for alle i systemet, så alle kan være der med alt, hvad de indeholder.

Allerede ved blot at stille de implicerede parter op, vil der opstå ny viden og indsigt i forhold til, hvad der forårsager ubalancen i systemet og dermed problemerne. Og ved at lytte til den viden og intention, der er i systemet, kan nye muligheder vise sig, som giver bedre balance i systemet og dermed frigør nyt liv og energi.

Svaret ligger altid i selve systemet. Der er dog nogle overordnede principper, der fungerer som en slags guidelines for, hvor løsningerne kan findes, da de som udgangspunkt gælder for alle systemer. Disse principper kaldes nogle gange også kærlighedens orden (orders of love), og selvom det ser enkelt ud, så er det ofte både komplekst og unikt, hvordan de tager sig ud eller er tvistet i det enkelte system. Kærlighedens orden skal ikke opfattes som regler eller dogmer. De er en rettesnor for, hvad der giver balance i de fleste systemer, men ikke nødvendigvis i alle. De primære principper i kærlighedens orden ser således ud:

– Alle i systemet har ret til at høre til
– Alles skæbne skal respekteres
– Alle skal accepteres uden at blive dømt
– De der kom først, har præcedens over de, der kom senere
– Der skal være balance i, hvad der gives og tages (men børn tager og forældre giver)
– Virkeligheden skal ses og accepteres, som den er

I en opstilling vil ubalancer vise sig, og løsningerne vil også være subtilt og ofte ordløst til stede. Så ved at lytte til systemet kan et nyt mentalt billede tone frem, der skaber forløsning og balance og frigør den, der bar på symptomerne på ubalancen.

Opstilling kan bruges på mange måder – både i grupper og individuelt. Hvis du har lyst til at vide mere og måske selv opleve, hvad en opstilling kan gøre, kan du prøve en familieopstilling i en individuel session.

Ring eller skriv på tlf. 2190 6776 eller sus@alfacoaching.dk og bestil en tid.

“En simpel opstilling kan flytte ved en hel tankegang. Ved at tale til personer/genstande/ som repræsenterer de personer, den enkelte nu har valgt, synliggøres ens egen tankgang, samt de forestillinger den enkelte har om de øvriges tankegang. At få visualiseret dette var stort, løsnede op og gjorde det muligt for mig at se tingenes tilstand i et nyt lys. Utroligt givende.”
Charlotte K